Khám phá sự nghiệp tại Urgent Games.

Chúng tôi là một công ty dịch vụ đang phát triển nhanh chóng, cung cấp dịch vụ vượt ngoài mong đợi bằng cách đảm bảo tuyển dụng có kiến thức và chủ động trong việc xác định và phát triển dịch vụ mới đồng thời tiếp tục cam kết đổi mới. Chúng tôi luôn mở rộng cửa cho những người tài năng muốn trở thành một phần của nhóm chúng tôi.

    Liên hệ chúng tôi