Mối quan hệ của chúng tôi với Urgent Games bắt đầu vào năm 2019 và mọi thứ đã đi từ sức mạnh này sang sức mạnh khác kể từ đó. Họ có một đội ngũ tuyệt vời, rất chuyên nghiệp và tôi rất ấn tượng bởi sự cống hiến, hiệu quả và tập trung không ngừng của họ. Hiệp hội của chúng tôi chính xác là như vậy: chúng tôi không ngừng hợp tác để tiếp tục xây dựng sự phát triển của chúng tôi cùng nhau và ở cấp độ cá nhân, rất vui được gặp họ.

Liên hệ chúng tôi