Poznaj karierę w Urgent Games.

Jesteśmy szybko rozwijającą się firmą usługową, która oferuje ponad oczekiwania, zapewniając, że rekrutacja jest kompetentna i proaktywna w identyfikowaniu i rozwijaniu nowych usług, przy jednoczesnym dalszym zaangażowaniu w innowacje. Jesteśmy zawsze otwarci na utalentowanych ludzi, którzy chcą być częścią naszego zespołu.

    Skontaktuj się z nami